Rozloučení se sezonou

14.08.2022

V sobotu 11.6.2022 od 16,00 hod. se uskutečnilo tradiční rozloučení se sezónou 2021/2022. Bylo spojeno i s členskou schůzi spolku a uskutečnilo se po dvouleté pauze způsobené protikovidovými opatřeními vlády. Přítomní byli seznámeni s výsledky jednotlivých závodníků na závodech LPV, APV, POH, Českého poháru Masters a s ohlasem na uspořádání VZ O cenu Pekláku v České Třebové a O Cenu Bukové hory v Čenkovicích. Členové konstatovali, že v závodní činnosti je třeba v následujících letech pokračovat, pořádání závodů buď VZ, nebo pokud nám budou přiděleny tak i LPV a APV, případně POH. Souhlasili i se zakoupením stavební buňky na uskladnění materiálu potřebného pro uspořádání závodů. Následovala volná zábava s občerstvením. Závěrem předsedkyně spolku Zdenča Hicklová poděkovala za možnost uspořádat rozloučení na chatě jedněch z našich členů a všem členům za spolupráci při dopravě na závody, tréninky a spolupráci při uspořádání dvou VZ.